Bakım ve Destek Hizmeti


Hizmet Sözleşmeleri


Mevcut veya tarafımızca kurulan sistemlerin sürekliliğinin, güvenirliğinin ve yönetiminin sağlanması için yaptığımız sözleşmeleri bu grupta toplayabiliriz.

Bu sözleşmelerin uygulanmasında farklı kategorilerimiz olmasına rağmen; temel amacımız, müşterilerin kullandıkları sistemlerinin kesinlikle aksamamasını sağlamak ve teknolojilerdeki gelişmeleri müşterilerimize aktarmaktır. Bunun için gerekli görüldüğü takdirde bir elemanımızı sürekli olarak müşteride bulundurmamız da söz konusu olabilmektedir