Yeniden Yapılandırma

Yeniden Yapılanma Hizmetleri


Müşterilerimize uyarladığımız bilgi sistemlerine uygun olarak şirket yapısının yeniden düzenlenmesi çalışmalarıdır.

Yapılan analiz çalışmalar sonucunda elde edilen tespitler doğrultusunda, şirketteki görev tanımlamalarının düzenlenmesi, iş akışlarının organize edilmesi ve yönetim bilgi sistemlerinin kurulması yönündeki faaliyetlerimiz ile farklı edindiğimiz tecrübelerimizi müşterilerimize aktarmaktayız.