Proje Geliştirme ve Uygulama

Proje Geliştirme ve Uygulama

Mevcut bilgi sistemleri altyapınızın iyileştirilmesi veya yeni sistemlerin kurulması aşamasında projeler geliştirmek diğer bir faaliyet alanımızdır. Bu çalışmalarımızda, öncelikle şirketlerin gerçek bir analizi yapılmakta ve şirketin ihtiyacı olan sistem tespit edilmektedir. Kurulacak bu sistem için uygun altyapı, donanım ve yazılımın tespit edilmesi bu tür projelerde bir sonraki adımımız olmaktadır.

Seçilen bütün ürünlerin kurulması, test edilmesi ve ilgili personele gerekli eğitimlerin verilmesi projelerimizin son aşamasıdır.